Dân vây đánh, bắt công an quỳ trước thi thể người chết