Hoàng Vũ Samson đạp cầu thủ HAGL, VFF từ chối xử phạt

1 2