Báo Điện tử VTC News
Báo Điện tử VTC News
Trang chủ
Xã hội
Thủ tướng đồng ý tăng lương tối thiểu từ tháng 10/2011

Thủ tướng đồng ý tăng lương tối thiểu từ tháng 10/2011

(VTC News) - Từ ngày 1/10, lương tối thiểu vùng sẽ chính thức được điều chỉnh tăng theo mức mới, cao nhất là 2 triệu đồng/tháng, và thấp nhất là 1,4 triệu đồng/tháng.

Sau khi nhận được tờ trình Phương án điều chỉnh lương tối thiểu trước lộ trình của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, ngày 22/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 70/2011/NĐ-CP, Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê người lao động.


Từ ngày 1/10/2011 lương tối thiểu chính thức tăng.

Theo đó, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/10/2011 tới hết ngày 31/12/2012 như sau: Mức 2 triệu đồng/tháng với doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn vùng 1; mức 1.780 ngàn đồng/tháng với vùng 2; mức 1.550 ngàn đồng/tháng với vùng 3; và mức 1.400 ngàn đồng/tháng với vùng 4.

Đây là mức được dùng làm căn cứ để doanh nghiệp xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương… Đồng thời, Thủ tướng cũng khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn các mức quy định trên.

Với các công ty TNHH nhà nước một thành viên do nhà nước là chủ sở hữu, công ty mẹ - tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty nhà nước chưa chuyển đổi, các tổ chức, đơn vị đang áp dụng mức lương như công ty nhà nước… được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, để xác định đơn giá tiền lương của người lao động, và quy lương của viên chức quản lý từ năm 2012 khi đủ các điều kiện theo quy định, đảm bảo mức tiền lương của viên chức quản lý không vượt quá mức tăng tiền lương của người lao động.

Trường hợp không đảm bảo đủ các điều kiện do Chính phủ quy định, mà tiền lương tính theo chế độ của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng kể trên, thì được tính bằng mức lương tối thiểu vùng mới này.

Theo lộ trình, thời điểm tăng lương đều thực hiện vào đầu năm, ngày 1/10 hàng năm sẽ công bố mức tăng và ngày 1/1 năm sau chính thức điều chỉnh. Tuy nhiên, năm nay nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động trong các doanh nghiệp, việc tăng lương sẽ thực hiện sớm hơn một qúy.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2011.

Lê Việt


Tin liên quan

» Tăng lương cho nhiều đối tượng công chức
» Đừng tăng lương: Không phải chúng tôi nói “dỗi”
» Tăng lương: Chưa thấm vào đâu
» Đợt tăng lương mới tác động đến lạm phát 2011 thế nào?
» Bắt đầu trích 27.000 tỷ đồng để tăng lương tối thiểu

Bình luận

Tin tài trợ

Tag:
Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận