VFF phạt nặng Omar, FLC Thanh Hóa tính rút khỏi V-League

1 2